Novidades
O proxecto Erasmus+ "The adventure of reading" chega ao seu fin despois de dous anos de cooperación transnacional

O proxecto Erasmus+ "The adventure of reading" chega ao seu fin despois de dous anos de cooperación transnacional

'The adventure of reading' é un proxecto de educación de persoas adultas subvencionado polo programa Erasmus+ dentro das chamadas Asociacións Estratéxicas, no que participamos Xandobela desde Galicia, Associação Para o Desenvolvimento de Pitões desde Portugal e La Corte della Carta desde Italia.

 

É unha estratexia de cooperación transnacional que busca desenvolver competencias e capacidades nas persoas adultas interesadas no fomento da lectura e a promoción de hábitos lectores a través de enfoques creativos para a dinamización da cultura, o multilingüismo e a interacción social. Buscouse crear unha metodoloxía integral, innovadora, práctica e transferible a calquera contexto e realidade social, para a animación á lectura, a través de diversas actividades: estudo e identificación de boas prácticas nos tres países, a experimentación con métodos e actividades durante a execución de iniciativas locais e un exhaustivo proceso de avaliación de todas estas medidas.